logo logo

Pro Activiteit

Pro Activiteit is meer dan initiatieven nemen. Het betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Wát we doen is afhankelijk van de besluiten die we op dat moment nemen. Niet van de omstandigheden waarin jij je begeeft. Datgene wat we doen of wat we in beweging zetten, daar zijn we ook verantwoordelijk voor.  

Wat is nu het verschil tussen pro actieve en re actieve mensen?

Pro actieve mensen zijn zich bewust van het vermogen om het antwoord te kiezen. Ze baseren hun keuzes op waarden die ze zelf belangrijk vinden.  Bijvoorbeeld;  ik vind het belangrijk om ongestoord aan mijn rapport te werken en kies ervoor om in een aparte ruimte alleen te gaan zitten zodat ik niet gestoord wordt.

Re actieve mensen worden sterk beïnvloed door hun omstandigheden. Re actieve mensen worden ook sterk beïnvloed door hun sociale omgeving.  Bijvoorbeeld; ik moet nu eenmaal van mijn manager in een kantoortuin werken waar ik door bellende collega’s wordt afgeleid, ik kan er dus niets aan doen dat ik het rapport nog niet af heb.

Organisaties willen graag pro actieve medewerkers.

Wat willen we graag zien van onze medewerkers? En weten we ook daadwerkelijk wat medewerkers kunnen? Vaak is daar niet klip en klaar een antwoord op.

Wat zijn nu gedragingen van pro actieve en re actieve medewerkers?

 

Pro actieve medewerkers

 

Re actieve medewerkers

 Nemen initiatieven

Zoeken naar oplossingen

Leren van fouten

Durft en probeert

Stelt vragen

Wachten af 

Zoekt naar problemen

Verbloemt zijn fouten

Geeft aan hoe iets NIET werkt

Oordeelt

 

 

Het zou aardig zijn wanneer je jezelf afvraagt welke gedragingen nu bij jezelf het

meeste voorkomen? Ben je echt pro-actief of neig je toch meer naar het re actieve?

Ik wil je inspireren met het thema PRO ACTIVITEIT.

Ben  jezelf pro actief? En wat verwacht je dan van jouw medewerkers? En wat levert het een organisatie op?

 

Deze inspiratiesessie vindt plaats op 5 maart a.s. van 16.00  - 19.00 uur, Campanile Hotel, Minervum 7090 in Breda. Deelname is geheel kosteloos.